Az álláskeresési járadék

Bárkivel előfordulhat, hogy valamilyen okból kifolyólag munkanélkülivé válik. Az álláskeresés időszaka egy hosszú és rendkívül nehéz folyamattá is válhat, amely során valamiből el kell tartanunk magunkat és családunkat. Esetleges megtakarításainkon kívül nagy segítséget nyújthat az álláskeresési járadék, amelyről a legfontosabb információk az alábbiakban olvashatók.

Ki jogosult álláskeresési járadékra?

Az ellátásra jogosult az a személy, aki álláskereső, de az illetékes állami foglalkoztatási szerv nem tudott számára munkát ajánlani, folyamatosan munkát keres és az álláskeresést megelőző három éven belül minimum 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik.

broke 4765739 1920

Milyen jogviszonyokból tevődhet össze a jogosultsági idő?

A jogosultsági idő származhat munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyból feltéve, ha ezekben a jogviszonyokban az álláskereső eleget tett járulékfizetési kötelezettségének.

A jogosultság időtartamába nem számítható bele az az időtartam, amely alatt az álláskereső előzetesen álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült.

Hogyan számítható ki az álláskeresési járadék folyósításának időtartama és összege?

Az álláskeresővé válást megelőző három évben megszerzett minden 10 nap jogosító idő 1 nap járadékfolyósítási időt jelent. Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartama 90 nap.

Az álláskeresési járadék összege, az ellátás igénylését megelőző 4 naptári negyedévben megszerzett átlagos bruttó fizetés 60 %-a, azonban ez az összeg nem lehet nagyobb a mindenkori legkisebb minimálbér napi összegénél, azaz 5366 Ft-nál.

Hogyan igényelhető az álláskeresési járadék?

Először az álláskeresői nyilvántartásba vételt kell kezdeményezni, a lakóhely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál, majd a nyilvántartásba vétel után – amennyiben a jogosultság fennáll – az álláskeresési járadék iránti kérelem is ott nyújtható be. Ez a folyamat elektronikusan, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén is elindítható.

Milyen dokumentumok szükségesek az igénylés elindításához?

 Regisztrált álláskeresői nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok:

 • Személyi igazolvány
 • TAJ kártya
 • Adó igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok

Álláskeresési járadék megállapításához szükséges dokumentumok:

 • OEP igazolvány (rózsaszín kiskönyv)
 • Igazolás vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, amennyiben az álláskereső korábban vállalkozóként dolgozott
 • Tartozásigazolás
 • Jövedelemadó adatlap
 • Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához
 • Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségről
 • Bankszámlaszám

Az OEP igazolványt, a tartozásigazolást, a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségről szóló adatlapot, a jövedelemadó adatlapot és az álláskeresési járadék megállapításához szükséges igazolást a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató köteles átadnia a munkavállaló számára.

laptop 3196481 1920

Hogyan igényelhető álláskeresési ellátás külföldi munkavállalás után?

A külföldi tartózkodás ideje alatt az adott ország foglalkoztatási szervével szükséges felvenni a kapcsolatot, ahol a munkaviszony megszűnésével összefüggő igazolások benyújtásával kell igényelni az E301, U1 vagy U002 illetve az U004 számú nyomtatványokat. Hazaérkezés után az álláskeresőnek – a fent leírt dokumentumokon kívül – ezekkel a nyomtatványokkal kell kérnie a lakóhely szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál az álláskeresői nyilvántartásba való felvételt, majd az álláskeresési járadék megállapítását.

Fizetnem kell e társadalombiztosítási hozzájárulást az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt?

Az álláskeresési járadék folyósítása alatt a járadékból a társadalombiztosítási járadék összege levonásra kerül, így az álláskeresőnek nem keletkezik ilyen jellegű fizetési kötelezettsége.

Mi a teendő, ha az álláskeresési járadék folyósítása alatt az álláskereső munkát talál?

Az álláskereső köteles jeleznie a lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya felé, ha a járadék folyósítása alatt sikerült elhelyezkednie. Amennyiben az álláskeresési járadék folyósításának idejét még az álláskereső nem merítette ki, úgy a még fennmaradó időszakra járó álláskeresési járadék összegére az álláskereső jogosult, ha legalább napi négy óra munkaidejű határozatlan időtartamú jogviszonyt létesít.