Érvényes TAJ-szám nélkül a koronavírus időszakában

Az alábbi cikkünkben összeszedtük, hogy milyen egészségügyi ellátások illetik meg, ha nincs érvényes TB jogviszonya

Az utóbbi időszakban megnőtt a külföldről hazaérkezők száma, akiknek biztosítási jogviszonyt kell létesíteniük vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsági feltételeket kell teljesíteniük, és a szünetelő TAJ-számukat újra kell érvényesíteniük. Azok, akik nem rendelkeznek TAJ kártyával, azok megállapodás keretében 24 + 1 havi járulék megfizetésével is rendezhetik az egészségbiztosítási jogviszonyukat.

covid 19 4922384 1920

A járványügyi helyzetben azonban speciális szabályok léptek érvénybe, melyek azokra vonatkoznak, akik nem rendelkeznek élő egészségügyi biztosítással:

  • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. §- kimondja, hogy az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az alapcsomag részeként - kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére a járványügyi ellátások közül többek között a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, továbbá a mentést, amennyiben az adott személy azonnali ellátásra szorul. Sürgős szükség esetén külön jogszabályban meghatározott ellátásokat.
  • Ugyanezen jogszabály 142. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy - ha törvény kivételt nem tesz - az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a központi költségvetésben kell biztosítani többek között a fenti ellátások, továbbá az egészségügyi válsághelyzeti ellátás költségének fedezetét.

Magyarország területén tartózkodó személyeknek a járványügyi ellátások igénybevétele kötelező, a járványügyi intézkedéseket tűrni kötelese, a járványügyi intézkedéseket tűrni kötelesek, ezért az állam egészségügyi felelősségvállalása keretében a központi költségvetésből kell megteremteni a pénzügyi fedezetet azon személyek járványügyi ellátására, akik egészségbiztosítással nem rendelkeznek.

Hivatalos tájékoztatás: https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/558/COVID19_TAJ_nelkul_EMMI_20200314.pdf?fbclid=IwAR0A1gm4HXBpzo3KVGTzA4ov9kvyflqhTSEj_lCTg9eckyoYYK-gBVxhXy4